Sundlings/ Om miljön i vårt företag och runt våra produkter


Målsättningen är att jobba kontinuerligt med miljö- och kvalitetsfrågor.
Sundlings strävar efter att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att öka andelen återvinningsbara material i möblerna.
Samt minska företagets miljöpåverkan vid val av råvaror, tillverkningsprocesser och samarbetspartners.
Företaget följer de lagar och förordningar som reglerar miljöaspekten samt med ständig förbättring.
Produkterna är svensktillverkade.